klara klaudi

18 tekstów – auto­rem jest kla­ra klaudi.

* * *

Wiesz, że yestem
Chodź nie ma mnie
Nie ma Cię
Jes­teśmy gdzies
w kaj­da­nach milczenia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 grudnia 2015, 21:02

Poranek

W mięciut­kiej pościeli za­padły się sny
Słońce próbu­je uśmie­chnąć dzień
Zas­pa­na kot­ka prze­ciąga się leniwie
Tworząc wspom­nienia cu­dow­nych chwil 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 września 2015, 19:41

* * *

Pos­ta­wił Bóg ławeczkę
Na której da­ne nam było
Daw­no te­mu przysiąść

Zes­tarzała się
Lecz na­dal stoi
W niez­wykłym miejscu

Gorące źródło miłości
Zmieni kiedyś aurę
Bóg stworzy niebiańską scenerię
Up­le­cie z naszych dłoni
Wspólną utęsknioną drogę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 września 2015, 20:18

Siedzę w pocze­kal­ni ub­ra­na w marzenia.
Cze­kam na Ciebie
Ob­se­syj­nie dlugo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2015, 23:23

Cza­sami smut­no mi , że kochasz mnie na swój włas­ny sposób, za­pomi­nając o moich pragnieniach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2015, 21:04

Cza­sami chciałoby się po­wie­dzieć coś ważne­go, ale trud­no zna­leźć od­po­wied­nie słowa, które utożsa­miają się ze sta­nem duszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2015, 20:28

Każda podróż da­je możli­wość spoj­rze­nia na wszys­tko z in­nej perspektywy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2015, 10:53

W teorii wszys­tko skończo­ne, po­dob­nie jak w prak­ty­ce. Jed­nak siła przy­ciąga­nia z tym się nie liczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2014, 22:44

Nadzieja za­korze­niona w złudze­niach stop­niowo dawkowanych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 grudnia 2014, 22:42

Jes­teś moją gwiazdą na niebie. Świecisz naj­jaśniej, gdy jest mi źle. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2014, 19:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2015, 21:06klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Wiesz, że yes­tem Chodź nie [...]

3 grudnia 2015, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiesz, że yes­tem Chodź nie [...]

3 grudnia 2015, 21:00klara klaudi do­dał no­wy tek­st Wiesz, że yes­tem Chodź nie [...]

8 października 2015, 12:43klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Myślałem o niej i [...]

3 października 2015, 22:58klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Wiersz?

1 października 2015, 20:36klara klaudi sko­men­to­wał tek­st i co da­lej...  

28 września 2015, 20:04klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Poranek

27 września 2015, 19:46Cris sko­men­to­wał tek­st Poranek

27 września 2015, 19:41klara klaudi do­dał no­wy tek­st Poranek